Stacionaro modulis

Paskirtis

Modulis leidžia administruoti ligoninės lovas, planuoti pacientų paguldymą, atlikti jų perkėlimus ir išrašymą, planuoti operacinės laiką. Modulis skirtas priėmimo skyriui bei ligoninės skyrių administratoriams.

Funkcionalumas

Sistemoje Med.I.S. įdiegtas stacionaro modulis leidžia kompiuterizuoti procesus, vykstančius sveikatos priežiūros įstaigos stacionaro skyriuje. Šis modulis vykdo:

  • stacionaro lovų rezervavimo funkcijas,
  • operacinės laiko planavimą,
  • veda Valstybinės ligonių kasos stacionaro paslaugų apskaitos formą 066/a-LK.

Stacionaro lovų rezervavimas valdomas naudojant hospitalizavimo žurnalo funkciją: įstaiga gali vizualiai stebėti, organizuoti ir planuoti pacientų hospitalizavimą, gauti statistines hospitalizavimo ataskaitas. Ši funkcija skirta sveikatos priežiūros įstaigos priimamojo skyriaus darbuotojams, kurie priima pacientą į gydymo įstaigą. Pacientą priimantis specialistas suveda informaciją, susijusią su paciento hospitalizavimu (asmens duomenis, paguldymo datą, skyrių, lovą ir kt.). Taip pat šia funkcija naudojasi skyrių darbuotojai, planuodami naujų pacientų paguldymus, vykdydami pacientų perkėlimus į kitus skyrius ar lovas bei pratęsdami pacientų gydymo laiką stacionare.

Sistemoje įdiegtoje išvykusio iš stacionaro asmens statistinėje formoje 066/a-LK gydytojai ar statistikos darbuotojai tvarko visą VLK formos užpildymui reikalingą informaciją. Suvedus paciento duomenis, galima atspausdinti formą 066/a-LK, ligos istorijos titulinį puslapį, informacinį lapelį apie ligonį, pažymą apie gydymo trukmę bei kitas statistines ataskaitas, gaunamas apibendrinus sukauptas 066/a formas.

Operacinės darbo planavimas vykdomas  operacinės darbo tinklelyje, kuris sudaromas atskirai operacinei, atsižvelgiant į joje atliekamų operacijų profilį ir  operacijos trukmę (kai jų trukmę galima numatyti iš anksto).

Operacijų rezervavimo tinklelis pateikiamas grafiniame pavidale, kuriame aiškiai matomas operacinės užimtumas. Operaciją planuojantis specialistas gali vizualiai stebėti operacinės laiko užimtumą - tokiu būdu lengva surasti laisvą operacinės laiką ir atlikti išankstinę registraciją operacijai. Registracijos metu fiksuojamas operacijos profilis, paslaugos (operacijos) pavadinimas, siuntime nurodyta diagnozė, papildomos sąlygos, siunčiantis gydytojas, siunčiančio gydytojo komentarai ir pastabos, siuntimo data ir laikas, planuojamos operacijos data ir laikas, operuojantis gydytojas, asistuojantys specialistai ir kt..

Informacinė sistema formuoja kasdienes stacionaro ataskaitas, tokias, kaip „Ligonių judėjimo ataskaita“, „Išvykusių per laikotarpį ligonių skaičius pagal skyrius ir profilius“, „Įstaigos lovų ir ligonių skaičius pagal skyrius“, „Gydytojų darbo apimtis“, „Lovų veiklos rodikliai“ ir kt.