Fizinės medicinos ir reabilitacijos modulis

Paskirtis

Modulio paskirtis - kompiuterizuoti procesus, vykstančius sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos skyriuje. Šis modulis vykdo fizinės medicinos skyriaus darbo laiko planavimą ir teikiamų paslaugų apskaitą.

Funkcionalumas 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos modulis leidžia pilnai  kompiuterizuoti procesus, vykstančius sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos skyriuje. Šis modulis vykdo fizinės medicinos skyriaus darbo laiko planavimą ir teikiamų paslaugų apskaitą.

Formuojamas skyriuje teikiamų paslaugų tinklelis, kuris susiejamas su konkrečiu specialistu arba su konkrečiu fizinės medicinos prietaisu.

Pacientai gali būti registruojami į šį tinklelį, suformuojant ilgalaikį paslaugų teikimo grafiką. Galima optimaliai suformuoti paciento apsilankymo laiką suteikiant jam keletą skirtingų paslaugų vieno apsilankymo metu.

Gali būti vedama elektroninė paciento forma Nr. 044/a. Ši registravimo sistema leidžia optimaliai planuoti skyriaus darbą, bei patogiai ir kompleksiškai teikti paslaugas pacientams.

Sistema leidžia vykdyti aktyvią užsakytų procedūrų kontrolę. Yra galimybė perkelti jau užregistruotas procedūras į kitą datą ar laiką, jei pacientas praneša, kad sutartu laiku negalės atvykti, arba atsiranda techninių sutrikimų ir dėl to nėra galimybės atlikti procedūras sutartu laiku.