Personalo valdymo sistema

Sistemos paskirtis

Sistema leidžia efektyviai valdyti, administruoti bei apskaityti visą su medicinos įstaigos personalu susijusią informaciją. Pagrindinis sistemos naudotojas - medicinos įstaigos administracija.

Funkcionalumas

Personalo valdymo sistemoje kiekvienam įstaigos darbuotojui užvedama  asmens byla, kurioje saugomi jo  asmens duomenys, informacija apie nedarbo laikotarpius, užimamų pareigų keitimosi bei  atlyginimų kitimo istorija. Prie darbuotojo asmens bylos galima prisegti įvairius susijusius išorinius dokumentus - tai yra licencijas, kvalifikacijos kėlimo sertifikatus, pažymas apie išsilavinimą, šeimyninę padėtį ir kt..

Įstaigos organizacinė struktūra atvaizduojama vizualiu ir naudotojui patogiu medžio pavidalu. Įstaigos etatų struktūra susieta su įstaigos struktūriniais padaliniais. Tai labai palengvina atskirų etatų paiešką ir priskyrimą.

Personalo valdymo sistema pasižymi šiomis svarbiausiomis savybėmis:

  • įdarbinimų apskaita;
  • laiko žiniaraščio vedimas;
  • automatizuotas darbo grafikų vedimas bei laikų perkėlimas į laiko žiniaraštį;
  • automatizuota darbuotojų atostogų apskaita bei vizualiai atvaizduojami atostogų  planai;
  • bazinio atlyginimo skaičiavimas, naudojantis svertinių koeficientų metodu;
  • lankstus vartotojų ar vartotojų grupių teisių administravimas;
  • įvairių dokumentų ir formų (įsakymų, sutarčių, prašymų ir kt.) spausdinimas, naudojant jau parengtus šablonus. Medicinos įstaiga ir pati, pagal savo poreikius, gali parengti naujų formų šablonus ar koreguoti anksčiau sukurtus. 

Sistema gali formuoti įvairias ataskaitas  - tai yra darbuotojų atlyginimo ataskaitos; etatų ataskaitos; metų personalo ataskaita Nr. 3;  darbuotojų nedarbo laikotarpių lentelė; darbuotojų laiko apskaitos ataskaitos ir t.t..

Mūsų personalo valdymo sistema apima ne tik savybes, būdingas universalioms personalo valdymo ar apskaitos informacinėms  sistemoms, bet ir pasižymi išskirtinai medicinos įstaigoms  aktualia specifika: čia galima gydytojų rezidentų apskaita, gydytojų licencijų bei kvalifikacijos kėlimo apskaita, gydytojų specialybių apskaita,  metų medicinos įstaigos personalo ataskaita Nr. 3, ypač lanksti darbo laiko apskaita,  būtina gydymo įstaigai (budėjimai, pavadavimai ar atvejai, kai per parą dirbama kelis kartus). 

Personalo valdymo sistema gali būti įsigyjama kaip atskira įstaigos personalo valdymo sistema arba kaip sistemos Med.I.S. dalis. Personalo valdymo sistemoje esantys duomenys glaudžiai susiję su sistemoje Med.I.S. saugoma informacija. Į vieną ar kitą sistemą įvesti duomenys tučtuojau sinchronizuojami ir yra pasiekiami tiek iš bet kurio sistemos MED.I.S. modulio, tiek iš personalo valdymo sistemos.