Komunikavimo su pacientais modulis (SMS, el.paštas)

Modulio paskirtis

SMS ar el. pašto laiškais informuoti tikslines pacientų ar įstaigos darbuotojų   grupes.

Funkcionalumas

Sistema turi automatinį SMS žinučių ir elektroninių laiškų siuntimo mechanizmą. Ši sistema pagal įvairius požymius automatiškai formuoja pacientų sąrašus, kuriems turi būti išsiųsti el. laiškai arba SMS žinutės.

Yra galimybė parengti žinučių šablonus, kurie bus papildyti individualiais pacientų duomenimis ir išsiųsti el. laiškų arba SMS pranešimų forma.

Įstaigos darbuotojai SMS žinutes gali išsiųsti konkretiems pacientams arba savo įstaigos darbuotojams, individualiai informuojant juos apie svarbius įvykius (pvz., būsimą vizitą pas gydytoją, darbo laiko pasikeitimą ir panašiai). Yra galimybė gauti patvirtinimą apie tai, kad SMS žinutė pasiekė adresatą.

Siūloma SMS žinučių siuntimo technologija leidžia įstaigai pačiai laisvai rinktis mobiliojo ryšio operatorių. Dėl to įstaiga gali gerokai sumažinti žinutčių siuntimo kainą.

Gali būti vykdomas SMS žinučių siuntimo auditas (kas, kada ir kam siuntė žinutes).