Medicinos laboratorijos modulis

Paskirtis

Šio modulio paskirtis  - vykdyti pilną medicinos laboratorijos procesų valdymą nuo tyrimų užsakymo iki rezultatų pateikimo gydytojams. Modulis tarnauja medicinos laboratorijos specialistams ir laboratorinių ėminių paėmimo procedūrinio kabineto darbuotojams.

Funkcionalumas

Pacientui reikalingus atlikti laboratorinius tyrimus gydytojas užsako iš savo darbo vietos. Laboratorijoje iš pacientų paimti ėminiai sužymimi specialiomis etiketėmis su brūkšniniais kodais. Kiekviena laboratorija formuoja savo dienos darbo planą, registruoja užsakytus tyrimus pagal užsakymo atlikimo terminus ir  pagal einamuoju metu dirbančius analizatorius. Sistema persiunčia informaciją apie reikalingus atlikti tyrimus automatinių analizatorių kompiuterinėms sistemoms. Sistema apdoroja gautus iš analizatorių rezultatus ir pateikia juos gydytojams.

Medicininės laboratorijos modulis leidžia efektyviai planuoti laboratorijos darbą, sutrumpinti laiką, per kurį rezultatai pateikiami gydytojui. Sistema nuolat kaupia informaciją apie paciento sveikatos būklę, leidžia stebėti paciento analičių verčių kitimą laike.