Pacientų srautų valdymo modulis

Paskirtis

Modulio paskirtis - pacientų registravimas pas sveikatos priežiūros specialistus ir suteiktų paslaugų apskaita. Modulis tarnauja registratūros darbuotojams ir gydytojams.

Funkcionalumas

Registratūroje įvedami paciento asmens duomenys; internetu patikrinamas asmens draustumas; pagal iš anksto administracijos sudarytą gydytojų darbo grafiką pacientas registruojamas pas specialistą ar į stacionaro skyrių; užsakomi laboratoriniai tyrimai; spausdinamos reikalingos formos ar jų titulinės dalys, paciento valios pareiškimai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir t.t.

Med.I.S. pacientų registracijos modulis pasižymi funkcijomis, kurios leidžia geriau organizuoti pacientų registravimą: tai  draudimas visiškai panaikinti registraciją (registracija gali būti atšaukta, tačiau sistemoje lieka pėdsakas apie ją); apsauga nuo dvigubos registracijos (kai tuo pačiu gydytojo darbo laiku pacientus bando užregistruoti keli sistemos vartotojai); šventinių dienų įvedimas ir t.t. Daugybė statistinių ataskaitų leidžia stebėti ir optimizuoti registravimo procesą. Sukurta nauja galimybė greitai atspausdinti paciento išankstinės registracijos pas gydytoją talonėlį.

Gydytojas darbo vietoje mato savo dienos darbo planą, kuriame sužymėti jam užregistruoti pacientai ir jų atvykimo laikai.

Gydytojo darbo laiką galima suskirstyti įvairaus ilgio laiko intervalais, atitinkančiais vieno paciento vidutiniai aptarnavimo trukmei. Gydytojo priėmimo laikams galima suteikti tam tikras kategorijas, pavyzdžiui „pirminė registracija“, „pakartotinė registracija“, „būtinoji pagalba“ ir t.t. Ši funkcija vadinama specialisto darbo dienos tinkleliu. Tinklelis leidžia optimaliai paskirstyti ir kontroliuoti gydytojo darbo laiką (tam tikri laiko intervalai rezervuojami įvairiems gydytojo poreikiams).

Gydytojas pildo paciento elektroninę asmens sveikatos istoriją  ir statistines apskaitos formas (025/a-LK, vaiko sveikatos pažymėjimo forma 027-1/a, medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą 094/a, biopsinės medžiagos siuntimą tirti 014-1/a bei kitas formas). Gydytojas taip pat registruoja pacientui paskirtas procedūras bei paslaugas, nukreipia pacientą kitam gydytojui, užsako laboratorinius tyrimus, gauna laboratorinių tyrimų rezultatus, stebi laboratorinių tyrimų atlikimo eigą. Gydytojas gali stebėti su jį dominančiu pacientu susijusių procesų atlikimo eigą ir gauti įvairią statistinę informaciją.