Ligos istorijos modulis

Paskirtis

Modulis skirtas paciento ligos istorijai vesti.  Modulyje įdiegtų ligos istorijos įrašų šablonų bei suflerio mechanizmo dėka šis procesas žymiai palengvėja ir paspartėja.  Modulis skirtas gydytojams.

Funkcionalumas

Gydytojas turi galimybę pasiruošti specializuotus ligos istorijos įrašų šablonus. Šių šablonų sistema labai paspartina gydytojo darbą su pacientu. Paciento apžiūros metu gydytojui belieka užpildyti šabloną apžiūrimam pacientui būdinga informacija, visa kita informacija jam pateikiama automatiškai. Sistemoje įdiegta teksto nuspėjimo funkcija, kuri pildant paciento ligos istorijos įrašą, siūlo įvairius teksto fragmentus, kuriuos gydytojas jau naudojo anksčiau įvestuose įrašuose (tai yra,  veikia suflerio mechanizmas). Be to, gydytojas mato visus ankstesnius paciento ligos istorijos įrašus elektroniniame pavidale - tai leidžia kurti ligos istorijos įrašą (pvz., epikrizę) naudojantis anksčiau padarytais gydytojų įrašais.

Informacinėje sistemoje yra integruotos elektroninio parašo priemonės, kurios leidžia pasirašyti gydytojo sukurtą paciento ligos istorijos įrašą elektroniniu parašu. Sistema turi paciento ligos istorijos įrašų versijų sekimo priemonę, kuri leidžia, reikalui esant, pataisyti nekorektišką ligos istorijos įrašą išsaugant jo kūrimo istoriją.