Įgyvendinta sistemos Med.I.S. sąsaja su Valstybinės ligonių kasos informacine sistema PRAP

2012-07-13

UAB "Skaitmeninės lankos" specialistai sėkmingai įgyvendino medicinos informacinės sistemos Med.I.S. sąsają su Valstybinės  ligonių  kasos (VLK) pacientų prirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų informacine sistema PRAP.

PRAP skirta automatinio asmenų prisirašymo prie SPĮ šeimos gydytojo ar psichikos sveikatos centro specialisto duomenų tvarkymui. 

Nuo šiol informacinė sistema Med.I.S. visiškai sujungta su PRAP. Tai reiškia, kad visa PRAP saugoma informacija apie asmenų prisirašymus sveikatos priežiūros įstaigose yra automatiškai perkeliama ir į  informacinę sistemą Med.I.S.. 

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, naudodamas  sistemą  Med.I.S., gali prirašyti pacientą prie savo SPĮ šeimos gydytojo ar priskirti jį prie psichikos sveikatos centro specialisto. Vykdant paciento prirašymą galima atspausdinti VLK patvirtintas prašymų gydytis pas šeimos gydytoją formas ir pašymą atsiųsti ligos istoriją iš kitos sveikatos priežiūros įstaigos (formos Nr. 025-025-1/a, 025-025-2/a ir 025-025-3/a). Sistema automatiškai formuoja elektroninį sveikatos istorijų priėmimo registracijos žurnalą ( forma  NR.025-025-9/a).

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas per sistemą  Med.I.S. gali tvarkyti gydytojų įdarbinimus, siųsti užklausas PRAP dėl  dominančio asmens prisirašymo duomenų gavimo ir operatyviai gauti atsakymus į pateiktas užklausas.

Duomenys apie asmenų prisirašymus vėliau naudojami sprendžiant daugybę paciento sveikatinimo klausimų, organizuojant prevencinių programų vykdymą, formuojant ataskaitas ir t.t..

Įgyvendinus sąsają su PRAP, visos SPĮ, naudojančios medicinos informacinę sistemą Med.I.S., turi galimybę daug operatyviau, patogiau ir informatyviau tvarkyti asmenų prisirašymų duomenis, nei tai gali pasiūlyti standartinės VLK priemonės ir daug lanksčiau spręsti daugybę iš to sekančių sveikatos priežiūros įstaigos kokybiško pacientų aptarnavimo uždavinių.

Naujienos

Nauja sistemos Med.I.S. sąsaja su Valstybinės ligonių kasos informacinės sistemos "Sveidra" posisteme "APAP" Skaityti toliau »

UAB "Skaitmeninės lankos"

Maumedžių g. 8-33, Vilnius

Tel. +370 5 270 1315

info@slankos.lt

www.slankos.lt